image1.jpgimage2.jpgimage3.jpgimage4.jpgimage5.jpgimage6.jpg

Frequente luisteraars Radio Drenthe hebben voorkeur voor Nederlandstalige (streektaal) muziek

15 juni 2015
In opdracht van de muziekredactie van Radio Drenthe heeft Enigma Research een onderzoek naar muziekvoorkeur uitgevoerd. De steekproef bestond uit 521 respondenten, die zijn benaderd via het Drenthe Panel of via de eigen mediakanalen van RTV Drenthe (website, social media en apps).

Lees meer...

Apps en Social Media belangrijke nieuwsbron voor publiek RTV Drenthe

14 april 2015
Om meer inzicht te verkrijgen in het kijkgedrag van de Drenten heeft RTV Drenthe, in samenwerking met onderzoeksbureau Enigma Research, in maart 2015 een onderzoek uitgevoerd onder leden van het Drenthe Panel. Er is onder andere in kaart gebracht hoe vaak de panelleden naar een uitzending en/of video van TV Drenthe kijken en via welke mediakanalen men dit doet.

Profiel kijkers
Meer dan één derde (36%) van de panelleden kijkt dagelijks naar een uitzending en/of video van TV Drenthe; driekwart (75%) doet dit minimaal eens per week. Mannen kijken vaker naar een uitzending en/of video van TV Drenthe dan vrouwen. Ook neemt de kijkfrequentie toe, naarmate de leeftijd van de panelleden toeneemt.

De meest genoemde reden om (bijna) nooit naar een uitzending en/of video van TV Drenthe te kijken is, omdat men liever naar andere zenders kijkt (48%). Andere redenen die genoemd worden zijn: omdat men geen tijd heeft om te kijken (21%), men TV Drenthe ‘oubollig’ (10%) vindt, men niet weet wat TV Drenthe uitzendt (9%) of omdat men geen interesse in regionaal nieuws heeft (7%).

Lees meer...

Radio Drenthe is de zender voor thuis en onderweg

20 januari 2015
Om meer inzicht te verkrijgen in het radio luistergedrag van de Drenthe Panel leden is in december 2014 een onderzoek uitgevoerd. Er is onder andere in kaart gebracht hoe vaak de panelleden naar Radio Drenthe luisteren, welke programma’s de voorkeur hebben en wat de belangrijkste redenen zijn om naar Radio Drenthe te luisteren.

Lees meer...

©2016 Enigma Research